Bán tài sản
Tài sản thẩm định giá là tàu vận tải biển HOÀNG LỘC 25, các thông số chính theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam như sau:
Ngày 18/10/2021   |Xem tiếp
Ngày 15/10/2021 NHPT ban hành Thông báo số 164/TB-NHPT về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện bán đấu giá tài sản 02 xe ô tô, nội dung:
Ngày 15/10/2021   |Xem tiếp
Thông tin tài sản bảo đảm thế chấp của dự án Trường TH và THCS dân lập Thanh Hoa do Công ty TNHH Tây Đô làm chủ đầu tư:
Ngày 12/10/2021   |Xem tiếp
Gói thầu: “Mua sắm, lắp đặt mới 01 máy phát điện công suất 30 KVA”, cụ thể như sau:
Ngày 11/10/2021   |Xem tiếp
Văn phòng NHPT thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và tiêu chí lựa chọn như sau:
Ngày 04/10/2021   |Xem tiếp
Thông tin về tài sản bán đấu giá cơ bản như sau:
Ngày 23/09/2021   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:30084
Lượt truy cập: 11618383